Water drops.
Status 03/2012

Juridiske henvisninger

For nettsidene til Hansgrohe Norge gjelder følgende vilkår som du bør lese nøye før du bruker vår nettside. Ved å bruke vår nettside, bekrefter du at du godtar brukervilkårene.

Fullstendig og riktig informasjon

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på nettsiden er aktuell, nøyaktig og fullstendig. Vi gir imidlertid ingen garanti med hensyn til informasjonens pålitelighet, fullstendighet eller egnethet med tanke på bestemte formål.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å forkorte et emne og flytte det til et annet emneområde, sperre det midlertidig og/eller slette det.

Tilgjengelighet

Vår nettside har som formål å gi generell informasjon om våre produkter/tjenester. Denne informasjonen begrunner ingen rettslige krav på bestemte produkter/tjenester eller at disse produktene/tjenestene skal være tilgjengelige fullstendig, bestandig eller uavbrutt. Vær oppmerksom på at enkelte opplysninger på vår nettside kan være relatert til produkter, programmer eller tjenester som er tilgjengelige kun i visse land. Ta kontakt med din lokale Hansgrohe-forhandler for å få opplysninger om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i ditt land.

Eksternt stoff

Eksternt stoff nevnt nedenfor stammer ikke fra oss og gir ikke uttrykk for vår mening, og vi er ikke ansvarlige for innholdet.

  • Dersom et diskusjonsforum eventuelt er opprettet, er det ikke vi som står bak innleggene, men de aktuelle brukere. Vi kontrollerer ikke om brukernes innlegg, f.eks. uttalelser, råd, forklaringer, tilbud eller andre opplysninger, er lovlige eller riktige. Våre diskusjonsfora skal ikke brukes til ulovlige, krenkende eller ærekrenkende innlegg. Brukeren skal holde oss skadesløs fra samtlige krav fra tredjeparter, som er en følge av at brukeren benytter vår nettside i strid med disse bruksvilkårene.
  • Vi er ikke ansvarlige for stoff på nettsider som vi har lenker til.
  • Vi er ikke ansvarlige for at informasjon om våre forhandlere, som fremkommer under søk etter forhandlere, er riktig, fullstendig og oppdatert.
    Vi kontrollerer ikke denne informasjonen og leter ikke etter forhold som kan virke mistenkelige. Får vi kjennskap til ulovligheter, kommer vi til å fjerne de aktuelle opplysningene omgående.

Gjeldende rett og personvern

Denne nettsiden er underlagt norsk lov. Henvendelser rettes til vårt kontor: Hansgrohe Salgskontor, Jegstrupvej 6, 8361 Hasselager, Danmark.

Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG