Status 03/2012

Erstatningsansvar

Når det gjelder erstatningsansvaret til Hansgrohe Norge, uansett juridisk grunn, gjelder dette:

  1. Vårt erstatningsansvar er ubegrenset ved skader som vi eller vårt personell har forårsaket forsettlig eller grovt uaktsomt. Likeledes er vårt erstatningsansvar ubegrenset ved skader på liv, legeme eller helse, som er forårsaket av oss eller vårt personell eller av en av selskapets rettslige representanter, dersom det foreligger enkel, uaktsom pliktforsømmelse.
  2. Ved lett uaktsomhet er vi kun erstatningsansvarlige dersom en avtalebestemmelse er blitt misligholdt, og denne avtalebestemmelsen var en forutsetning for en korrekt gjennomføring av avtalen, og brukeren stolte på og hadde rett til å stole på at denne bestemmelsen ville bli oppfylt (vesentlig avtalebestemmelse). Ved brudd på vesentlige avtalebestemmelser er ansvaret – såfremt forholdet ikke omfattes av punkt 1 – begrenset til slike skader som en må regne med kan oppstå ved bruk vår nettside.
  3. Bestemmelsene om ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning gjelder ikke dersom vi bevisst har skjult en mangel, har gitt garanti for produktets egenskaper eller er ansvarlige i henhold til lovfestede bestemmelser, f.eks. loven om produktansvar.
  4. For øvrig er vårt ansvar utelukket.
  5. Kjøperens krav på refusjon av utgifter som har vist seg å være unødvendige, i stedet for krav på erstatning av ytelsen, berøres ikke av dette.
Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG