Status 05/2018

Informasjon om personvern

Generell informasjon

For Hansgrohe Norge er det viktig å verne om personopplysninger. Vi registrerer, bearbeider og bruker dine personopplysninger utelukkende a) basert på og innenfor rammen av lovgivningen, eller b) med din særskilte samtykkeerklæring. Nedenfor finner du en oversikt over hva vi har lov til å bruke personopplysninger til. I alle andre tilfellene gjøres det eksplisitt oppmerksom på at en samtykkeerklæring er nødvendig.

For at du skal kunne bruke vår nettside

Dersom du vil benytte deg av tilbudene på våre nettsider, må vi registrere og lagre følgende brukeropplysninger en kort tid: Brukerinformasjon (IP-adresse, ev. brukernavn og passord), opplysninger om begynnelse, slutt, type og omfang av bruken og type nettleser og operativsystem. Dette er en teknisk prosedyre som er nødvendig for å kunne bruke nettsider på Internett. Det samme gjelder når du får tilgang til våre nyhetsbrev (du får tilsendt våre nyhetsbrev kun dersom du ønsker det og eksplisitt har gitt tillatelse til det).

Personopplysninger som du har gitt frivillig

Dersom du frivillig sender til oss personopplysninger som f.eks. navn, tittel, e-postadresse eller postadresse, telefonnummer, personlige meldinger osv., på et kontaktskjema på våre nettsider, per e-post eller annen post, vil vi lagre og bruke disse opplysningene kun for å utføre den tjenesten som er etterspurt (f.eks. forsendelse av informasjon, svar på tekniske eller andre spørsmål, svar på din nettside-tilbakemelding).

På våre nettsider finner du et søknadsskjema som du kan bruke til å søke stillinger (arbeid, eksamensoppgave, praksisplass) i et Hansgrohe-konsernselskap i innlandet. Personopplysningene du gir på dette skjemaet (innbefattet vedlagte dokumenter) videresendes til det selskapet i innlandet som har utlyst stillingen. Dette gjøres kun for å få gjennomført søknadsprosessen. Dine personopplysninger slettes umiddelbart etter at søknaden er videresendt. Selskapet som har utlyst stillingen, sletter opplysningene senest seks måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet. Det forutsettes her at selskapet ikke er forpliktet ved lov til å lagre opplysninger i lengre tid.

Du kan søke på forhandler på vår nettside og sende et kontaktspørsmål til en forhandler du velger. Dine opplysninger kontrolleres ikke, men sendes direkte videre til forhandleren som mottar opplysningene du har gitt, innbefattet dine personopplysninger. Når vi har sendt dine opplysninger videre, slettes de hos oss, med mindre du vil delta i en vurdering av forhandleren eller vi er forpliktet ved lov til å lagre opplysningene i lengre tid.

Dersom du bruker «Anbefaling av forhandler»-funksjonaliteten, vil vi lagre e-postadresse, mobilnummer og navn til sender og mottaker, som du har oppgitt, og ev. meldingen du har skrevet for videresending. Når vi har sendt e-posten, sletter vi personopplysningene umiddelbart med mindre vi er forpliktet ved lov til å lagre opplysninger i lengre tid.

Dersom du bruker e-kortfunksjonaliteten, vil vi lagre e-postadresse og navn til sender og mottaker, som du har oppgitt, og ev. meldingen du har skrevet og IP-adressen for videresending av meldingen. Når vi har sendt e-posten, sletter vi personopplysningene umiddelbart med mindre vi er forpliktet ved lov til å lagre opplysninger i lengre tid.

Dine personopplysninger kan brukes til reklameformål kun innenfor den snevre rammen loven tillater, med mindre du eksplisitt har gitt tillatelse. Uten din eksplisitte tillatelse vil du ikke bli kontaktet i reklameøyemed via e-post eller telefon. Basert på og innenfor rammen av lovgivningen, bearbeider og bruker vi i den utstrekning det er nødvendig, personopplysninger som du frivillig har stilt til rådighet, (1) til å reklamere for egne tilbud eller (2) videresende opplysningene til Hansgrohe-konsernselskaper til deres reklameformål: Tilhørighet til en persongruppe (f.eks. i egenskap av Hansgrohe-kunde eller interessert person), navn, tittel, akademisk grad, stilling, bransje eller næringsvirksomhet, adresse (men ikke telefon- eller e-postopplysninger) og fødselsår. I tillegg til disse opplysningene kan vi eventuelt lagre og bruke flere, lovlig innsamlede opplysninger til reklame for egne tilbud. Dersom vi videresender opplysningene nevnt over til selskaper i samme konsern til deres reklameformål, er de andre konsernselskapene forpliktet til å informere deg om at de har mottatt opplysningene fra oss (det skal fremgå av reklamematerialet o.l.) Opplysninger om opprinnelsen og mottakeren av opplysningene lagres i to år. Du kan når som helst trekke tilbake din tillatelse til å bruke personopplysninger til reklameformål.

Opplysninger om brukeratferd

Vi ønsker å tilpasse våre tilbud og vår reklame til våre kunders behov på best mulig måte. Derfor trenger vi opplysninger om kundenes generelle brukeratferd. Basert på brukeropplysningene som vi har lov til å samle inn i tilknytning til bruken av vår nettside, lager vi bruksprofiler med pseudonym. Det vil si at vi erstatter alle opplysningene som kan spores tilbake til din person (bl.a. IP-adresse, brukernavn, passord), med et abstrakt kjennetegn. Bruksprofil og personopplysninger kobles ikke sammen, og dataene brukes ikke til andre formål. Du kan når som helst trekke tilbake din tillatelse til å bruke dine personopplysninger til å lage en bruksprofil.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker såkalte “cookies”, informasjonskapsler. Disse lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettstedet. Opplysningene som genereres via informasjonskapslene om hvordan du bruker dette nettstedet, blir som regel overført av Google til en server i USA og lagret der. Hvis IP-anonymiseringen på denne nettsiden blir aktivert, vil Google likevel først forkorte din IP-adresse i medlemsstatene i EU og EØS. Det er bare i unntakstilfeller at Google sender hele IP-adressen til en server i USA og forkorter den der. På oppdrag fra driverne av dette nettstedet bruker Google disse opplysningene for å finne ut hvordan du bruker nettstedet, for å utarbeide rapporter om aktivitetene på nettstedet og for å få informasjon om andre tjenester i tilknytning til bruken av nettstedet og Internett i forhold til den som driver nettstedet. Google Analytics får altså en IP-adresse via din nettleser, men vil ikke bruke den til å kople den sammen med andre data. Du kan unngå at informasjonskapslene lagres på datamaskinen din ved å foreta innstillinger i programvaren til nettleseren. Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du da eventuelt ikke kan bruke samtlige funksjoner på dette nettstedet fullt ut. Du kan dessuten hindre at Google registrerer de dataene som samles inn via informasjonskapslene om din bruk av nettstedet (deriblant din IP-adresse), og likeledes hindre at Google behandler dem. Dette kan du gjøre ved å laste ned og installere det nettleserprogrammet som du finner ved å klikke på lenken under: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. I forbindelse med debatten om bruk av analyseverktøy med fullstendige IP-adresser vil vi gjerne gjøre oppmerksom på at dette nettstedet bruker Google Analytics med tillegget “_anonymizeIp()”. Derfor blir IP-adresser bare viderebehandlet i forkortet form for å utelukke en direkte persontilknytning.

Vi bruker i tillegg Google Analytics til å analysere data fra AdWords og Double-Click-Cookies for statistikk. Hvis du ikke ønsker dette kan du deaktivere det i dine annonseinnstillinger. Du finner mer informasjon om servicebetingelser og personvernregler på https://www.google.no/analytics/terms/no.html og http://www.google.de/intl/no/policies/.

Tilgang til informasjon på datamaskinen din (bruk av informasjonskapsler (cookies))

Uten din forhåndstillatelse bruker vi cookies kun for å gi deg tilgang til tjenestene som tilbys på våre nettsider. Cookies er tekstfiler som inneholder informasjon, bl.a. til å identifisere besøkere som besøker våre nettsider flere ganger. De er lagret på din datamaskin og kan hentes ut av oss. Vi registrerer og lagrer ikke personopplysninger i forbindelse med denne prosessen, med mindre du eksplisitt har gitt samtykke på forhånd. I særdeleshet forkorter vi din IP-adresse slik at den ikke kan spores til din person. Vi registrerer og lagrer kun opplysninger om dine opsjoner (f.eks. språkversjon, landsside, B2B- eller B2C-tilbud), produkt-id fra huskelappen eller downloadcenter, hvor ofte og hvor lenge du er på nettsidene osv. På din nettleser kan du når som helst slå av cookie-funksjonen eller slette alle opplysningene som er lagret i cookies på din datamaskin. Dersom vi ønsker å bruke cookies for å tilpasse våre tilbud og vår reklame til behovene, skal vi innhente din tillatelse i forveien.

Eksterne leverandører

Ved innsamling og bruk av personopplysninger får vi delvis hjelp av utvalgte underleverandører som handler etter instruks av oss, som vi har kontrollert før vi inngikk avtale, og som vi kontrollerer regelmessig nå.

Sletting av informasjon

Med mindre disse bestemmelsene om personvern sier noe annet, slettes dine personopplysninger senest tre måneder etter at formålet med lagringen er oppnådd, med mindre vi er forpliktet ved lov til å lagre opplysninger i lengre tid.

Dataminimering

Vi lagrer personopplysninger basert på prinsippene om å unngå og minimere data, og bare så lenge det er nødvendig eller lovbestemt (lovbestemt lagringsperiode). Hvis formålet med datainnsamlingen ikke lenger er relevant eller lagringsperioden utløber, vil vi blokkere eller slette dataene.

Din rett til informasjon, rettelse, blokkering, sletting og innsigelse Du har rett til informasjon om de personopplysningene vi har lagret om deg, samt rett til å rette, blokkere eller slette disse dataene. Unntak: Det dreier seg om nødvendig dataoppbevaring i forbindelse med forretninger, eller det er vår plikt å oppbevare dataene ifølge loven.

Du kan når som helst trekke tilbake din tillatelse til innsamling, behandling og bruk av dine opplysninger fremover. Ønsker du dette, vennligst send en e-post til privacy@hansgrohe.com.

Vi svarer gjerne på dine spørsmål angående personvern og behandling av dine personopplysninger. Du kan kontakte oss på e-post-adressen privacy@hansgrohe.com eller via kontaktopplysningene under opplysninger om bedriften.

For å kunne blokkere dine data når som helst oppbevarer vi dem i et stengt system og har dermed full kontroll over dem. Hvis vi ikke er juridisk forpliktet til å oppbevare dataene dine, kan du også be oss om å slette disse dataene. Ellers blokkerer vi dataene, hvis du ønsker det.

Endringer i vår personvernerklæring

For å sikre at vår personvernerklæring alltid følger aktuelle juridiske krav, forbeholder vi oss rett til å endre den når som helst. Dette gjelder også hvis personvernerklæringen må endres i forbindelse med nye eller endrede servicer. Den nye personvernerklæringen vil i så fall tre i kraft næste gang du besøker vår hjemmeside.

Dine rettigheter og din kontaktperson

Ut over rettighetene nevnt over kan du når som helst kreve å få innsyn i dataene som er lagret om deg, og kreve uriktige data rettet eller slettet. Dersom du har innsigelser eller spørsmål, eller krever innsyn eller sletting, eller vil klage, kan du henvende deg til:

Hansgrohe Salgskontor
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark
Til kontaktsiden