Status 03/2019

Informasjon om personvern

Generell informasjon

Vern av personopplysninger er svært viktig for Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach og for Hansgrohe Salgskontor, Jegstrupvej 6, DK-8361 Hasselager, Danmark. Vi registrerer, bearbeider og bruker dine personopplysninger utelukkende a) basert på og innenfor rammen av lovgivningen, eller b) med din særskilte samtykkeerklæring. Nedenfor finner du en oversikt over hva vi har lov til å bruke personopplysninger til. I alle andre tilfeller gjøres det eksplisitt oppmerksom på at en samtykkeerklæring er nødvendig.

For at du skal kunne bruke vår nettside

Dersom du vil benytte deg av tilbudene på våre nettsider, må vi registrere og lagre følgende brukeropplysninger en kort tid: Brukerinformasjon (IP-adresse, ev. brukernavn og passord), opplysninger om begynnelse, slutt, type og omfang av bruken og type nettleser og operativsystem. Dette er en teknisk prosedyre som er nødvendig for å kunne bruke nettsider på Internett. Det samme gjelder når du får tilgang til innholdet i våre nyhetsbrev (du får bare tilsendt våre nyhetsbrev dersom du ønsker det og eksplisitt har gitt tillatelse til det, med mindre det er andre lovbestemmelser som gjelder).

Personopplysninger som du har gitt frivillig

Kontaktskjemaer, e-post og post
Dersom du frivillig sender oss personopplysninger som f.eks. navn, tittel, e-postadresse eller postadresse, telefonnummer, personlige meldinger osv. på et kontaktskjema på våre nettsider, per e-post eller annen post, vil vi lagre og bruke disse opplysningene kun for å utføre den tjenesten som er etterspurt (f.eks. forsendelse av informasjon, svar på tekniske eller andre spørsmål, svar på din nettside-tilbakemelding).

Søknadsskjema
På våre nettsider finner du et søknadsskjema som du kan bruke til å søke stillinger (arbeid, eksamensoppgave, praksisplass) i et Hansgrohe-konsernselskap i innlandet. Personopplysningene du gir på dette skjemaet (innbefattet vedlagte dokumenter) videresendes til det selskapet i innlandet som har utlyst stillingen. Dette gjøres kun for å få gjennomført søknadsprosessen. Dine personopplysninger slettes umiddelbart etter at søknaden er videresendt. Selskapet som har utlyst stillingen, sletter opplysningene senest seks måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet. Det forutsettes her at selskapet ikke er forpliktet ved lov til å lagre opplysninger i lengre tid.

Søk etter forhandlere
Du kan søke etter forhandler på vår nettside og sende et kontaktspørsmål til en forhandler du velger. Dine opplysninger kontrolleres ikke, men sendes direkte videre til forhandleren som mottar opplysningene du har gitt, innbefattet dine personopplysninger. Når vi har sendt dine opplysninger videre, slettes de hos oss, med mindre du vil delta i en vurdering av forhandleren eller vi er forpliktet ved lov til å lagre opplysningene i lengre tid.

Anbefaling av forhandler
Dersom du bruker «Anbefaling av forhandler»-funksjonaliteten, lagrer vi e-postadresse, mobilnummer og navn til avsender og mottaker som du har oppgitt, og ev. meldingen du har skrevet for videresending. Når vi har sendt e-posten, sletter vi personopplysningene umiddelbart med mindre vi er forpliktet ved lov til å lagre opplysninger i lengre tid.

E-kort
Dersom du bruker e-kortfunksjonaliteten, vil vi lagre e-postadresse og navn til avsender og mottaker som du har oppgitt, og ev. meldingen du har skrevet, og IP-adressen din for videresending av meldingen. Når vi har sendt e-posten, sletter vi personopplysningene umiddelbart med mindre vi er forpliktet ved lov til å lagre opplysninger i lengre tid.

Nyhetsbrev/e-post-markedsføring
Hvis du har registrert deg for vårt nyhetsbrev, mottar du med jevne mellomrom informasjon om selskapet Hansgrohe og dets merker hansgrohe og AXOR. Inkludert i dette er informasjon om produkter, bakgrunnshistorier, konkurranser, sponsing osv. Via registreringsskjemaet har du mulighet til selv å bestemme preferansene dine. Påmeldingen skjer via den såkalte double opt-in-metoden. Etter påmeldingen via skjemaet mottar du en e-post med lenke fra oss, og via den bekrefter du at du er den rettmessige eieren av e-postadressen og i fremtiden vil motta nyhetsbrev fra Hansgrohe. Dersom du allerede har formidlet dette til oss ved et tidligere tidspunkt, får du muligens ingen ny e-postmelding. Etter bekreftelsen mottar du nyhetsbrevene fra Hansgrohe og merkene hansgrohe og AXOR. Du kan når som helst raskt og enkelt melde deg av disse markedsføringsnyhetene. Da klikker du på lenken “Avmelde”, som finnes i alle nyhetsbrev. Innhold som du ser i nyhetsbrevet, kan være personlig og tilpasset dine interesser. Personliggjøringen bygger på informasjonen du har delt med oss. Hvis du ikke vil godta behandling av dine personopplysninger og du ikke har noen umiddelbar opt-out-mekanisme tilgjengelig, kan du henvende deg til oss på privacy@hansgrohe.com.

Bruk av personopplysninger
Dine personopplysninger kan brukes til reklameformål kun innenfor den snevre rammen loven tillater uten at du eksplisitt har gitt tillatelse. Uten din eksplisitte tillatelse vil du ikke bli kontaktet i reklameøyemed via e-post eller telefon. Basert på og innenfor rammen av lovgivningen bearbeider og bruker vi i den utstrekning det er nødvendig, personopplysninger som du frivillig har stilt til rådighet, (1) til å reklamere for egne tilbud eller (2) videresende opplysningene til Hansgrohe-konsernselskaper til deres reklameformål: Tilhørighet til en persongruppe (f.eks. i egenskap av Hansgrohe-kunde eller interessent), navn, tittel, akademisk grad, stilling, bransje eller næringsvirksomhet, adresse, e-postkontaktdata (men ikke telefonkontaktdata) og fødselsår. I tillegg til disse opplysningene kan vi eventuelt lagre og bruke flere, lovlig innsamlede opplysninger til reklame for egne tilbud. Dersom vi videresender opplysningene nevnt over til selskaper i samme konsern til deres reklameformål, er de andre konsernselskapene forpliktet til å informere deg om at de har mottatt opplysningene fra oss (det skal fremgå av reklamemateriellet o.l.). Opplysninger om opprinnelsen til og mottakeren av opplysningene lagres i to år. Du kan når som helst trekke tilbake din tillatelse til å bruke personopplysninger til reklameformål. 

Opplysninger om brukeratferd

Vi ønsker å tilpasse våre tilbud og vår reklame til våre kunders behov på best mulig måte. Derfor trenger vi opplysninger om kundenes generelle brukeratferd. Basert på brukeropplysningene som vi har lov til å samle inn i tilknytning til bruken av vår nettside, lager vi brukerprofiler med pseudonym. Det vil si at vi erstatter alle opplysningene som kan spores tilbake til din person (bl.a. IP-adresse, brukernavn, passord), med et abstrakt kjennetegn. Brukerprofil og personopplysninger kobles ikke sammen, og dataene brukes ikke til andre formål. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å bruke dine personopplysninger til å opprette brukerprofiler.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker såkalte “cookies”, informasjonskapsler. Disse lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettstedet. Opplysningene som genereres via informasjonskapslene om hvordan du bruker dette nettstedet, blir som regel overført av Google til en server i USA og lagret der. Hvis IP-anonymiseringen på denne nettsiden blir aktivert, vil Google likevel først forkorte din IP-adresse i medlemsstatene i EU og EØS. Det er bare i unntakstilfeller at Google sender hele IP-adressen til en server i USA og forkorter den der. På oppdrag fra driverne av dette nettstedet bruker Google disse opplysningene for å finne ut hvordan du bruker nettstedet, for å utarbeide rapporter om aktivitetene på nettstedet og for å få informasjon om andre tjenester i tilknytning til bruken av nettstedet og Internett i forhold til den som driver nettstedet. Google Analytics får altså en IP-adresse via din nettleser, men vil ikke bruke den til å kople den sammen med andre data. Du kan unngå at informasjonskapslene lagres på datamaskinen din ved å foreta innstillinger i programvaren til nettleseren. Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du da eventuelt ikke kan bruke samtlige funksjoner på dette nettstedet fullt ut. Du kan dessuten hindre at Google registrerer de dataene som samles inn via informasjonskapslene om din bruk av nettstedet (deriblant din IP-adresse), og likeledes hindre at Google behandler dem. Dette kan du gjøre ved å laste ned og installere det nettleserprogrammet som du finner ved å klikke på lenken under: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. I forbindelse med debatten om bruk av analyseverktøy med fullstendige IP-adresser vil vi gjerne gjøre oppmerksom på at dette nettstedet bruker Google Analytics med tillegget “_anonymizeIp()”. Derfor blir IP-adresser bare viderebehandlet i forkortet form for å utelukke en direkte persontilknytning.

Vi bruker dessuten Google Analytics til å evaluere data fra AdWords og double-click-cookie til statistiske formål. Dersom du ikke ønsker dette, kan du deaktivere det via administrering av annonsepreferanser (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de). Nærmere opplysninger om brukervilkårene og personvern finner du på http://www.google.com/analytics/terms/de.html og på http://www.google.de/intl/de/policies/.

På noen av nettsidene våre har vi installert “Tynt”-verktøyet. Når innhold fra slike nettsider settes inn ved hjelp av “kopier og lim inn” (copy paste) i e-poster eller på sosiale medier (f.eks Facebook), legger dette verktøyet til en lenke på den tilsvarende nettsiden og meddeler oss hvilken nettside du var inne på i forbindelse med kopieringen og innlimingen. Denne informasjonen registreres på helt anonymisert basis. Ikke på noe tidspunkt kan Hansgrohe se hvem som har utvekslet det aktuelle innholdet med hvem. Nærmere opplysninger om dette verktøyet kan du se på www.tynt.com.

Tilgang til informasjon på datamaskinen din (bruk av informasjonskapsler (cookies))

Uten din forhåndstillatelse bruker vi teknologien med informasjonskapsler kun for å gi deg tilgang til tjenestene som tilbys på våre nettsider. Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder informasjon, bl.a. til å identifisere besøkere som besøker våre nettsider flere ganger. De er lagret på din datamaskin og kan hentes ut av oss. Vi registrerer og lagrer ikke personopplysninger i forbindelse med denne prosessen, med mindre du eksplisitt har gitt samtykke på forhånd. I særdeleshet forkorter vi din IP-adresse slik at den ikke kan spores til din person. Vi registrerer og lagrer kun opplysninger om dine valg (f.eks. språkversjon, landsside, B2B- eller B2C-tilbud), produkt-id fra huskelappen eller nedlastingssenter, hvor ofte og hvor lenge du er på nettsidene osv. På din nettleser kan du når som helst slå av cookie-funksjonen eller slette alle opplysningene som er lagret i informasjonskapsler på din datamaskin. Dersom vi ønsker å bruke informasjonskapsler for å tilpasse våre tilbud og vår reklame til behovene, skal vi innhente din tillatelse i forveien.

Brukerbasert nettreklame

Ved hjelp av brukerbasert nettreklame (såkalt remarketing/targeting) kan vi identifisere deg anonymisert ved markedsføringsaktiviteter og plassere deg i en målgruppe for å kunne vise reklame relatert til dine interesser. Når du besøker vår nettside, lagres det en informasjonskapsel på din datamaskin. Dermed registrerer vi informasjon om dine aktiviteter på nettsidene du besøker (f.eks. reklamebannere du har klikket på, undersider, søkeatferd osv.). På grunnlag av disse opplysningene oppretter vi en brukerprofil under et pseudonym. Denne brukerprofilen kan ikke spores tilbake til din person eller identitet.
Alt etter dine interesser gjør dine besøk på nettsider fra andre tilbydere det mulig å plassere målrettet reklame som er interessant for deg. Du kan selvfølgelig når som helst trekke tilbake ditt samtykke til dette i nettleserinnstillingene dine ved å deaktivere informasjonskapsler med fremtidig virkning. 

Eksterne leverandører

Ved innsamling og bruk av personopplysninger får vi delvis hjelp av utvalgte underleverandører som handler etter instruks fra oss, som vi har kontrollert før vi inngikk avtale, og som vi kontrollerer regelmessig nå.

Sletting av informasjon

Med mindre disse bestemmelsene om personvern sier noe annet, slettes dine personopplysninger senest tre måneder etter at formålet med lagringen er oppnådd, med mindre vi er forpliktet ved lov til å lagre opplysninger i lengre tid.

Dataminimering

Personopplysninger lagrer vi i henhold til prinsippene for dataminimering bare så lenge det er nødvendig eller lovpålagt (lovbestemt oppbevaringstid). Dersom formålet med den registrerte informasjonen bortfaller eller hvis oppbevaringstiden er slutt, sperrer eller sletter vi opplysningene.

Dine rettigheter når det gjelder opplysninger, korrigering, sperring, sletting og angrefrist

Du har rett til få vite hvilke opplysninger om er lagret om deg samt rett til å få rettet, sperret eller slettet disse opplysningene. Unntak: Det dreier seg om datalagring som er påbudt for forretningsdriften eller opplysninger som er underlagt lovbestemt oppbevaringsplikt.

Samtykkene du har gitt til registrering, behandling og bruk av data kan du når som helst trekke tilbake med fremtidig virkning. Da må du henvende deg på e-post til privacy@hansgrohe.com.

Vi svarer gjerne på ytterligere spørsmål om personvern og om behandlingen av dine personopplysninger. Du når oss på e-postadressen privacy@hansgrohe.com eller via kontaktdataene som er oppgitt i kolofonen.

For til enhver tid å kunne ta hensyn til en sperring av data er det nødvendig å oppbevare opplysningene til kontrollformål i en låst fil. Hvis det ikke eksisterer noen lovpålagt arkiveringsplikt, kan du også kreve at opplysningene slettes. Ellers sperrer vi opplysningene hvis du ønsker det.

Dine rettigheter og din kontaktperson

Ut over rettighetene nevnt over kan du når som helst kreve å få innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og kreve uriktige opplysninger rettet eller slettet. Dersom du har innsigelser, spørsmål, krever innsyn eller sletting, eller vil klage e.l., kan du henvende deg til:

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH 
Ingo Lorenz 
Auestr. 5–9 
D-77761 Schiltach

Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG