Vanlige spørsmål om våre produkter

Dine spørsmål – våre svar

Her finner du nyttige tips og svar på vanlige spørsmål om produkter fra hansgrohe, både om installering og reparasjon. Velg ønsket kategori nedenfor og se svarene på vanlige spørsmål.

Fagmannen kan se på hvert enkelt tilfelle

Tipsene som tilbys her kan ikke dekke hvert enkelt tilfelle. Da kan du søke hjelp hos din nærmeste VVS-fagmann. Denne ser på det konkrete problemet på stedet og kan foreslå de riktige løsningene.

Har du spørsmål vedrørende produkter eller tekniske problemer ut over dette? Vi har den rette kontaktpersonen hos hansgrohe. Vi ser frem til din forespørsel!

Avløpssystemer 

Hva slags avløp anbefales til et XXL dusjsystem? 
Ved montering av dusjhoder må du huske på at avløpssystem må kunne ta unna nok vann. Dette bør du sjekke ut med sin VVS-fagmann. Til drenering fra eksempelvis en stor hodedusj kan du velge hansgrohe avløpet RainDrain XXL (art.nr. 60067000). Iht. DIN EN 274 har dette en avløpseffekt på 51 liter/minutt.

Blandebatterier

Utenpåliggende armatur: Hva kan være grunnen til at tilkoplingen er utett?
Før montering må man påse at S-koblingen monteres spenningsfritt og at man følger de oppgitte monteringsmålene. Det må brukes originalpakninger, skadde pakninger må byttes.
 
Elektronikkarmatur: Hvordan kan jeg aktivere armaturets rengjøringsmodus slik at sensoren ikke løser ut og f.eks. servanten kan rengjøres?
Aktivering av rengjøringsmodus er beskrevet i monteringsanvisningen som følger med produktet, eller som kan lastes ned fra den elektroniske reservedelskatalogen.
 
Kjøkkenarmatur: Det kommer ut vann ved grepet. Hva kan det skyldes?
Armaturets grepspakninger er skitten eller skadd. Monteringsanvisningen som følger med reservedelen beskriver hvordan man skifter pakning. Påse at pakningssettets låsering ikke er innsatt med for mye fett.
 
Kjøkkenarmatur: Det kommer svært lite vann fra en modell med uttrekksdusj/uttrekkstut. Hva kan jeg gjøre?
Mellom uttrekksslangen og uttrekksdusjen sitter det en liten sil i uttrekksslangens tilkoplingsnippel. Ta ut denne med en spiss gjenstand, gjør den ren og sett den inn igjen.
 
Kjøkkenarmatur: Begge stråletypene går sammen i uttrekksdusjen. Hvordan kan det problemet løses?
Bytt ut uttrekksdusjen. Den kan ikke repareres av kunden. Riktig reservedelnummer for uttrekksdusjen er å finne i den vedlagte monteringsanvisningen eller i reservedelskatalogen.
 
Kjøkkenarmatur: Svingtuten er utett. Hva kan jeg gjøre?
Hvis det trenger ut vann i svingområdet når du slår på blandebatteriet, må svingtutens pakninger skiftes. Fremgangsmåten er beskrevet i monteringsanvisningen til de ulike modellene. De er også å finne i reservedelskatalogen.
 
Kjøkkenarmatur: Hvordan kan kjøkkenarmaturet Talis Variarc med uttrekksdusj legges ned når vinduet skal åpnes?
Hold armaturet i kroppen (NB: ikke i tuten!), trekk den loddrett opp og legg armaturet på siden på benkeplaten (på en klut eller liknende).
 
Kjøkkenarmatur: Vannet spruter og drypper, strålen er ujevn. Hva gjør jeg?
Drypp og sprut på en kjøkkenkran kan være forårsaket av luft inne i tuten. Det sees av og til på kjøkkenkraner med høy, buet tut. Dette kan løses ved å åpne vannet halvveis mellom varmt og kaldt, for fullt trykk. Mens vannet renner kan du snu/riste tuten fra side til side til den slutter å sprute. Nå har du presset luften ut og strålen skal være fin og jevn igjen.

Luft i tuten kan også skyldes at lufteren/luftblanderen må rengjøres/avkalkes. Du kan se våre tips for rengjøring av kjøkkenarmaturer.

Drypping: Det drypper vann en kort stund fra armaturet eller dusjen etter bruk. Hva kan jeg gjøre?
I noen tilfeller kan dusjer og armaturer dryppe etter bruk. Dette skyldes blant annet vannets overflatespenning, kvalitet og andre fysiske forhold, og det utgjør ikke en produktfeil som kan rettferdiggjøre et garantikrav.
 
Vender: Den går ikke automatisk tilbake til utgangsstilling på baderomsarmaturet. Hva må gjøres?
Venderens O-ring eller løfter er enten skitten eller tørr for fett. Begge deler må – om nødvendig – rengjøres og settes inn med silikonfett.
 
Servantarmatur: Det kommer bare litt vann. Hva kan jeg gjøre?
Grunnen til liten gjennomstrømming kan skyldes skitten perlator. Her finner du veiledning til å rengjøre denne korrekt.
 
Servantarmatur: Kan jeg påvirke vannstrålens utgangsvinkel på et armatur fra hansgrohe?
hansgrohe tilbyr en svingbar standardperlator (art.nr.: 95400000) med utvendig gjenge M24x1 som alternativ. Med denne kan vannstrålen stilles ca. 8° til alle sider. Utskifting og funksjonsmåte vises i denne videoen.

Dusjsystemer

Dusjstang: Hvilke muligheter er det til å montere i et hjørne?
Fremgangsmåte for montering i et hjørne er vist i denne videoen

Fliseutjevning: Hva er den avlange plastskiven som kan kjøpes til dusjsett og Showerpipes?
Det er ikke alle bad som har fliser i hele rommets høyde. Derfor er det i mange tilfeller nødvendig å utligne flisetykkelsen. I bad som ikke har fliser helt opp til taket kan flistykkelsen kompenseres med fliseutjevningsskiven. Fler skiver kan også legges utenpå hverandre ved behov.

Hånddusj: Sammenliknet med tidligere kommer det mindre vann. Hva kan jeg gjøre?
Årsaken til liten gjennomstrømming kan skyldes skitten silpakning. Denne videoen beskriver rengjøringen. Det kan også hende at det er kalkdannelse i dusjen. Korrekt avkalking er vist i denne videoen.

Hånddusj: Hvor skal holderen monteres i forhold til badekaret?
Hånddusjen monteres etter eget ønske og bør være lett tilgjengelig. Man bør kunne sitte i badekaret og vaske håret uten å måtte ta hånddusjen i hånden.

Hodedusj: Vannfallsstrålen kommer ujevnt fra dusjen. Det er ikke noe fint strålemønster lenger. Hva må gjøres?
Rengjør utløpsåpningen for strålen. Det bør gjøres med en plastskrape/nal eller ved å gni med finger på denne tette dysen. Trekk skrapen helt gjennom åpningen for kaskadestrålen mens vannet renner. På den måten kan løsnede partikler enkelt spyles ut.

Drypping: Det drypper vann en kort stund fra armaturet eller dusjen etter bruk. Hva kan jeg gjøre?
I noen tilfeller kan dusjer og armaturer dryppe etter bruk. Dette skyldes blant annet vannets overflatespenning, kvalitet og andre fysiske forhold, og det utgjør ikke en produktfeil som kan rettferdiggjøre et garantikrav.

Showerpipes: Går det an å forkorte stigerøret?
Stigerøret kan, avhengig av modell, tilpasses romsituasjonen og ved behov forkortes. Runde stigerør kan i prinsippet forkortes. Du finner nærmere informasjon i den tilhørende monteringsanvisningen. Firkantede stigerør kan fås i forskjellige lengder. Du finner tilsvarende reservedelnummer for ditt produkt i reservedelkatalogen.

Silpakning: Hvilken funksjon har pakningen eller en silkurv mellom dusjslangen og hånddusjen?
Silpakningene, som følger med hver hånddusj, må ikke erstattes med vanlige pakninger. Da spyles smuss som filtreres i silen inn i dusjmekanikken. Dette gjør at rensefunksjonen QuickClean settes ut av spill eller dysene tettes. Denne videoen viser hvordan man rengjør silpakningen.

Unica'D: Kan erstatningsglideren også monteres på eldre dusjstenger?
Erstatningsglideren kan generelt brukes på alle Unica'D dusjstenger.

Showerpipe: Hvordan kan jeg montere den når det ikke er fliser helt opp på baderomsveggen? Finnes det en løsning?
Det fås en fliseutjevningsskive til Showerpipes som måler 7 mm. Du finner tilhørende artikkelnummer i monteringsanvisningen for Showerpipen.

Garanti

Bortfaller produsentgarantien for produktet ved utskifting av servicedeler?
En forutsetning for å opprettholde våre garantivilkår er blant annet en fagmessig montering av produktet. Ved utskifting av reservedeler er fagmessig fremgangsmåte beskrevet i serviceanvisningen. Ytterligere informasjon om dette har vi samlet i våre garantivilkår.
 
Hvem henvender jeg meg til ved reklamasjoner?
Kjøperen av et produkt har i prinsippet et garantikrav overfor selgeren i en viss periode. Ettersom hansgrohe selger sine produkter via grossister, rørleggere og baderomsforhandlere, må kunden i første rekke rette eventuelle garantikrav til selgeren, dvs. til VVS- eller baderomsforhandleren, ikke til fabrikanten. Ved eventuelle garantikrav må du henvende deg til salgsstedet for produktet. Her finner du ytterligere utførlig informasjon om garantien for hansgrohe-produkter.

Innbyggingsdeler

Tetting: Må jeg tette i veggjennomføringer og fuger?
Feilaktig utført eller manglende fuktsperre ved installasjonsgjennomføringer kan føre til betydelige skader på bygningskroppen pga. vanninntrenging. Fuger ved innfelte blandebatterier og rørgjennomføringer skal tettes fagmessig iht. DIN 18195/del 5, f.eks. med tetningsmansjetter og bruk av varig elastisk egnet sanitærsilikon. Borehull skal også beskyttes mot inntrengende fuktighet ved å bruke sanitærsilikon i tillegg. Nærmere informasjon om dette er å finne i monteringsanvisningen som følger med produktet.

Termostater og ventiler 

Stenge-/venderventil: Grepet på termostaten går tregt. Hvordan kan problemet løses?
Det kan være flere grunner til at det går tregt. For eksempel kan avleiringer på tetningsflatene forårsake dette. Bytt ut komponenten slik det er beskrevet i den vedlagte monteringsanvisningen. Du finner nærmere informasjon i vår elektroniske reservedelkatalog
 
Trykknappen sitter fast: Jeg får ikke løst ut termostatgrepets skåldingssperre. Hvordan kan jeg løse dette?
Det er trolig kalkdannelse på trykknappen, eller fjæren kan være defekt. Rengjør fjæren og trykknappen og sett den lett inn med fett. Eventuelt må komponenten skiftes ut. Du finner reservedelnummeret i monteringsanvisningen eller i reservedelkatalogen på nettet
 
Select-knapp: Knappen på ShowerSelect eller ShowerTablet lar seg ikke betjene etter montering eller har ingen funksjon.
Den grønne sikringsklammeren ble ikke fjernet fra ventilen ved montering av armaturet. Demonter de synlige komponentene og fjern klammeren. Tetningen mellom knappen og rosetten er eventuelt ikke fjernet. Sett inn tetningen lett med silikonfett.
 
ShowerSelect: Kan jeg stille inn gjennomstrømmingsmengden på komponentene?
Gjennomstrømmingsmengden er ikke stillbar på ShowerSelect-termostatene. 80 % av brukerne har av erfaring ikke behov for mengdekontroll. Mengdekontrollen er spesielt nødvendig for hånddusjen. Med de nye Raindance Select-hånddusjene har kundene mulighet til å velge mellom myk og hard stråle. Som en spesielt vannbesparende løsning tilbyr vi en lang rekke EcoSmart hånddusjer. Det er også mulig å velge en Isiflex dusjslange med mengdekontroll der vannmengden kan reduseres. Med hodedusj er det generelt dusjgleden som gjelder. Hodedusjene har tilpasset effekt, og kundene kan velge fra et omfangsrikt sortiment. Produkter med volumkontroll får kundene med de eksisterende termostatene med standardteknologi.

Innbyggingstermostatarmatur: Festeskruen mangler på erstatningsgrepet. Hvordan monterer jeg grepet riktig?
Siden 2012 kneppes termostatgrepet på. Dermed trengs det ingen festeskrue. Disse grepene er lette å sette på og kan enkelt tas av med et kraftig rykk.

Tilbehør 

Det kommer ikke noe såpe fra såpedispenseren. Hva kan jeg gjøre?
Såpen i pumpen tørker og blir hard hvis den ikke har vært brukt på lang tid. Rengjør pumpen ved å legge den i varmt vann og skylle den etterpå.

Kjøp av hansgrohe-produkter

Kan man prøve produktene uforpliktende noe sted?
I hansgrohes Aquademie i Sør-Tyskland viser vi et tverrsnitt av de aktuelle produktene og kolleksjonene fra hansgrohe. I Showerworld er det mulig å prøve og nyte dusjopplevelsen med hansgrohe. I forhandlersøket kan du se hvor du kan prøve og oppleve hansgrohe-produkter.

Hvor kan jeg kjøpe hansgrohe-produkter?
Våre produkter fås kjøpt hos VVS- og baderomsforhandlere. Vi har ikke noe fabrikkutsalg. Du finner dine nærmeste forhandlere i vårt forhandlersøk.
 
Hvor finner jeg brosjyrer?
Du kan laste ned brosjyrer over hansgrohe-produkter direkte fra vår nettsted.
 
Hva koster hansgrohe-produkter?
Våre produkter fås kjøpt hos VVS- og baderomsforhandlere. Der får du også prisopplysninger. Du finner dine nærmeste forhandlere i vårt forhandlersøk.
 
Hvor lenge er det mulig å få kjøpt reservedeler etter at et produkt tas ut av produksjon?
Vi sikrer muligheten til å kjøpe reservedeler i 15 år etter at det aktuelle produktet tas ut av produksjon. 

Rengjøring og vedlikehold

Hvordan rengjør og avkalker jeg mine hansgrohe-produkter riktig?
Vi har lagd en kort oversikt over hvordan du bevarer hansgrohe-produkters glans og funksjonalitet på sikt: 
Generelt:
  • Rengjøringsmidler som inneholder saltsyre, maursyre, fosforsyre, konsentrert natronlut, klorblekevæske, eddik eller eddiksyre må ikke brukes, da disse kan føre til alvorlige skader
  • Slipende rengjøringsmidler og utstyr som skuremidler, skuresvamper og mikrofiberkluter må ikke brukes
  • Rengjøring skal utføres med foreskrevet dosering av rengjøringsmiddel og virketid på maks. 10 min.
  • Sprayrens skal aldri sprayes direkte på hansgrohe-produktet, men på en klut.
  • Etter rengjøring må det skylles med rikelig med rent vann.
Kan man legge en komplett hodedusj i oppvaskmaskinen?
Plastdelene i dusjen egner seg ikke til de høye temperaturene i oppvaskmaskinens tørkeprogram. Det er kun stråleskiven av metall som egner seg til dette. Nøyaktig fremgangsmåte er oversiktlig gjengitt i den vedlagte monteringsanvisningen.

Annet 

Hvor finner jeg reservedelkatalogen, måltegninger og monteringsanvisninger for produktene?

Informasjon om reservedeler og tekniske publikasjoner som måltegninger, monterings- eller serviceanvisninger finner du på vår online reservedelskatalog.

Hvor finner jeg informasjon for leverandører og tjenesteytere?

Vi har lagt alle tjenester og nedlastinger for leverandører og tjenesteytere på leverandørområdet på vår Corporate Website www.hansgrohe-group.com. Her finner du blant annet informasjon om vår innkjøpsorganisasjon og kvalitetsstyring, nedlastinger som håndbok for kvalitetskontroll, våre fabrikknormer eller rammeavtaler.

til leverandørområdet

Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG