Spørsmål om Pontos®?

Ofte stilte spørsmål om Pontos vannstyringssystem

Har du spørsmål rundt Pontos fra hansgrohe? Vil du vite hvordan du komfortabelt kan styre vannsikkerheten og romklimaet i hjemmet via smarttelefonen? Her svarer vi på ofte stilte spørsmål rundt Pontos Base og Pontos Scout. Du finner også viktig informasjon rundt appen hansgrohe home, individuelle brukerprofiler, oppdateringer, datasynkronisering og sikkerhet.

 

Vannstyring

Hva er hansgrohe Pontos?
Pontos står for bokvalitet og sikkerhet med system. Pontos gir avspenning i hverdagen, fordi vannstyringssystemet fra hansgrohe kan øke livskvaliteten i hjemmet og beskytte huset ditt mot vannskader.

Hvordan? Pontos Base kontrollerer om rørledningene har vannlekkasje og registrerer påfallende, og selv det minste, vannforbruk. Du plasserer de runde fuktighetssensorene Pontos Scouts overalt der du ønsker å forhindre skader som følge av ukontrollert vannlekkasje, frost eller unormal temperatur og luftfuktighet.

Ved mistanke om skadetilfeller eller overskridelse av individuelt innstilte grenseverdier, vil Pontos informere deg omgående med et alarmsignal, lyssignal eller push-varsel til smarttelefonen din – via hansgrohe home-appen.

Kan Pontos Scout og Pontos Base også brukes enkeltvis?
​​​​​​​
Ja, Pontos-produktene kan brukes separat.
 • Pontos Scout: Som selvstendig produkt blir Pontos Scout plassert i utvalgte rom, som en lokal røykvarsler. Så snart vannsensoren avdekker vannansamlinger et eller annet sted, varsler den deg med et lyssignal og en varsellyd. Hvis Pontos Scout er koblet sammen med appen hansgrohe home på smarttelefonen din, får du samtidig et push-varsel fra den. Er Pontos Scout i tillegg koblet sammen med en Pontos Base – via samme WLAN-tilkobling – stenger systemet hovedvannrøret i tilfelle skade. 
 • Pontos Base: Også denne kan plasseres som selvstendig produkt. Ved mistanke om lekkasje stenger Pontos Base hovedvannrøret og viser dette i displayet. Er Pontos Base koblet sammen med appen hansgrohe home på smarttelefonen din, får du samtidig et push-varsel fra denne.  
Er Pontos-enhetene testet av TÜV og i tråd med CE-standard?
Produktene leveres ikke med TÜV-merket, men med det tilsvarende og anerkjente VDE-merket. Det tyske forbundet Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. er betydelig involvert i etableringen av internasjonale sikkerhetsstandarder og har et utmerket rykte som uavhengig kontrollorgan. Testgrunnlaget og testmetodene kan uten tvil sammenlignes med de tilsvarende hos TÜV.

Produktene er selvfølgelig også i tråd med CE-standard. På grunn av WLAN-funksjonen oppfyller enhetene kravene i EUs direktiv for radioutstyr (RED) og retningslinjene for begrensning når det gjelder bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater (f.eks. av tungmetaller som bly). VDE kontrollerer derfor at enheten oppfyller den aktuelle sikkerhetsstandarden, ikke forårsaker forstyrrelser på andre enheter (EMC) og ikke påvirker radionettet negativt.

Vannsensor – Pontos Scout

Hvordan fungerer Pontos Scout, og hvor blir den plassert?
Pontos Scout fungerer helt uten montering. Du plasserer den ganske enkelt på gulvet på ulike relevante steder – for eksempel ved siden av vaskemaskinen, under vasken eller på barnerommet. Der vil den så melde fra om eventuelle vannansamlinger. Pontos Scout registrerer disse via to gull-legerte sensorer som befinner seg i en millimeters avstand fra gulvet og utløser en kortslutning med det samme de kommer i kontakt med vann. 

Hvis Pontos Scout er koblet sammen med hansgrohe home-appen, måler den kontinuerlig luftfuktighet og romtemperatur. Ved overskridelse av grenseverdiene varsler den øyeblikkelig f.eks. om frostskader. På denne måten ikke bare avverger Pontos Scout mulige skader på huset eller leiligheten, den øker også rommenes bokvalitet ved å melde fra om luftfuktighet og temperatur – enten det gjelder barnerommet eller spiskammerset. 

Hva inneholder leveringen av Pontos Scout? 
En Pontos Scout, to batterier (type AA) og monteringsveiledningen som er nødvendig for installasjonen. 

Hvordan settes Pontos Base i drift? 
Du kan selv sette den i gang. Under installasjonsprosessen vises og forklares de nødvendige trinnene i hansgrohe home-appen. 

Hvor mange Pontos Scouts kan tilknyttes Pontos Base? 
Inntil 16 Pontos Scout kan tilknyttes Pontos Base. Appen kan derimot inneholde et ubegrenset antall Pontos Scouts.

Hvor lang er levetiden til batteriene i Pontos Scout?
Den gjennomsnittlige levetiden er på ca. to år. Dette avhenger først og fremst av hvor mange synkroniseringstidspunkter du har lagret i hansgrohe home-appen. Som standard er det stilt inn to tidspunkter per dag. Dersom dette reduseres til ett tidspunkt, øker levetiden betraktelig. 

Ved utilstrekkelig batterikapasitet får du en advarsel via hansgrohe home-appen om at batteriet bør skiftes ut. I tillegg kan du kontinuerlig sjekke batterinivået i appen.

Hva betyr “synkroniseringstidspunkt”? 
Synkroniseringstidspunktet er øyeblikket når Pontos Scout kobles til WLAN og overfører aktuelle parametere slik at disse kan vises i hansgrohe home-appen. Dette kan stilles inn slik man ønsker.
 
Hvor kan jeg se informasjon om temperatur og luftfuktighet?
For å sjekke aktuelle parametere om temperatur og luftfuktighet kan du åpne hansgrohe home-appen og navigere til punktet “Statistikker”. Der er parametere for hver tilkoblet Pontos Scout oppført.

Hvor aktuell er informasjonen som vises i hansgrohe home-appen?
Aktualiteten avhenger av hvor hyppig synkroniseringen skjer, se over. Unntak fra dette er meldinger om over- eller underskridelser av innstilte grenseverdier (temperatur og luftfuktighet), samt avdekket vannlekkasje. Hvis disse meldingene oppstår, overføres de også utenfor de definerte synkroniseringstidspunktene og rapporteres til deg.

Hva er grenseverdier?
Grenseverdiene er verdiene som du fritt velger for både temperatur og luftfuktighet i hansgrohe home-appen. Dersom en av de individuelle grensene blir over- eller underskredet, får du en melding på smarttelefonen din.

Hvordan kan jeg legge inn en nødkontakt?
Du kan legge inn en nødkontakt i hansgrohe home-appen. Dette sikkerhetstelefonnummeret brukes til å informere en annen person om vannlekkasje. Slik blir nødkontakten din informert via SMS om at det har oppstått en vannlekkasje. Det kan her være smart å legge inn for eksempel nummeret til feriehusets nabo eller en installatør.

Hvordan gjør jeg en programvareoppdatering? 
For at du alltid skal være sikker på at Pontos Scout fungerer, anbefaler vi at du oppdaterer enhetens programvare til siste versjon. Slik kan du også dra nytte av de nyeste funksjonene og forbedringene. Så snart en ny programvare er tilgjengelig, vil du få en melding om dette. Trinnvise instruksjoner leder deg gjennom oppdateringsprosessen.

Vannstyring – Pontos Base

Har Pontos Base DVGW-sertifisering (Tyskland)? 
Ja, Pontos Base har en DVGW-sertifisering for Tyskland.

Hvordan fungerer Pontos Base? 
Pontos Base med integrert WLAN-tilkobling har:
 • en elektronisk vannmåler (ved hjelp av turbin)
 • en elektronisk drevet avstengning (kuleventil)
 • en trykksensor
 • en displayvisning
Når den er installert, er Pontos Base permanent koblet til en server via koding. På forespørsel rapporterer den data fra drikkevannsinstallasjonen, for eksempel volumstrøm, gjennomstrømningsmengde per tidsintervall, volumstrømmens varighet, trykkfall eller temperatur.

Du kan stille inn og når som helst endre maksimalt tillatte parametere direkte på basen (via displayet) eller i hansgrohe home-appen. Parametrene vil fortsatt bli overvåket selv om Internett faller ut. Det vil imidlertid ikke være noen kommunikasjon med serveren i løpet av denne tiden. Strøm leveres via strømadapteren. Et batteri for kortsiktig beskyttelse mot strømbrudd er inkludert i leveransen.

Hvordan og hvor blir Pontos Scout installert?  
På grunn av at den er plassert direkte på hovedvannrøret, nær vannmåleren, påpeker hansgrohe at installasjonen må utføres av en sertifisert montør. Dette betyr at feil installasjon kan påvirke vannforsyningen for hele huset. Vi anbefaler også å installere et filter (etter Pontos Base) for å beskytte den påfølgende installasjonen. Eventuelt eksisterende anlegg for bløtgjøring av vann kobles også til etter Pontos Base.

Hvordan registrerer Pontos Base en lekkasje?
Pontos Base overvåker drikkevannsinstallasjonen med hensyn til ulike lekkasjekriterier. Kriteriene “volum”, “tid” og "strømningshastighet" som registreres i en syklus fungerer som aktuelle verdier. Når vannet strømmer, måles, beregnes og sammenlignes disse med de angitte måleverdiene. Hvis en av måleverdiene overskrides, kan man gå ut fra at det er en lekkasje.

Hvilke typer lekkasjer kan oppstå?
 • Volumlekkasje. Det akkumulerte vannvolumet (liter, m³) på et vannuttak måles. Hvis volumet overstiger en justerbar grenseverdi, antar Pontos Base at det er en lekkasje. 
 • Tidslekkasje. Tiden på et vannuttak måles. Hvis den overstiger en justerbar grenseverdi, antar Pontos Base at det er en lekkasje. 
 • Gjennomstrømningslekkasje. Strømmen på et vannuttak måles. Hvis den overstiger en individuell grenseverdi i en justerbar tid, antar Pontos Base at det er en lekkasje. 
 • ​​​​​​​Mikrolekkasje. For å også kunne oppdage mikrolekkasjer, blir systemet låst i tre minutter ved hjelp av en avsperringsventil under en ubrukt fase om natten (tre timer uten vannuttak). Hvis det strømmer inn vann når avsperringsventilen åpnes, antar Pontos Base at det også her er en lekkasje.
Hvert av disse kriteriene fører til at avsperringsventilen stenges og forhindrer vannskader eller holder dem så små som mulig. Samtidig får du en push-melding om mulig lekkasje i hansgrohe home-appen.

I tillegg vil Pontos Base motta en melding fra Pontos Scout så snart den registrerer en vannansamling. Forutsetningen for dette er at begge produktene er registrert i samme WLAN. Pontos Base stenger deretter vannrøret omgående og rapporterer dette til smarttelefonen din.

Hva inneholder leveringen av Pontos Base?
En Pontos Base med to 1”-messingtilkoblinger, et 9V blokkbatteri til forsyning av nødstrøm, en nødnøkkel, et støpsel med kabel og den tekniske produktinformasjonen som er nødvendig for installasjonen.

Hvordan blir Pontos Base satt i drift? 
Installasjon og igangkjøring må utføres av en sertifisert installatør, ettersom dette innebærer en inngripen i husets sentrale vannforsyning. Under installasjonsprosessen vises og forklares nødvendige trinn for fagpersonen i hansgrohe home-appen.

Hvordan fungerer selvlæringsfasen etter igangsettingen av Base?
Etter igangsetting er enheten umiddelbart klar til bruk. Nå kan du definere individuelle parametere og profiler eller starte en tidsbegrenset egenlæringsfase på en til 28 dager. Innlærte parametre vil deretter bli lagret i en tilleggsprofil.

Hvis de optimale driftsparametrene er tilgjengelige, kan du også stille inn disse manuelt. Du kan når som helst starte selvlæringsfasen på nytt. Under installasjonsprosessen vises og forklares alle nødvendige trinn for deg i hansgrohe home-appen.

Hvordan kan man styre alt via kontrollpanelet på Pontos Base?
På kontrollpanelet kan man låse eller åpne enheten. I tillegg vises forskjellige brukerprofiler (for eksempel “Til stede”, “Fraværende”) og tilhørende innstillinger (for eksempel “Lekkasje ved 500 liter”). Profilene kan også endres via enheten. Du kan enkelt stille inn og overvåke alle andre innstillinger og parametere med hansgrohe home-appen.

Hvordan kan jeg stille inn en egen brukerprofil?
Enhetene er parametrisert i brukerdefinerte profiler. De inneholder blant annet de grunnleggende parametrene “Volum”, “Tid” og “Gjennomstrømning”. Tre profiler er lagret fra fabrikken, disse er merket “Til stede” (standardprofil), “Fraværende” og “Ferie”. En annen profil opprettes automatisk etter en “selvlæringsfase” på for eksempel 14 dager. I tillegg kan du fremover opprette opptil fem ekstra profiler som gjenspeiler den individuelle forbrukeratferden din (for eksempel økt behov når du er til stede).

Du kan selvfølgelig også tilpasse parametrene for alle forhåndsinstallerte profiler til egne behov. Brukerprofilene har den fordelen at basisparametrene ikke lenger er avhengige av hverandre (f.eks. lang tid ved lite volum for regenerering, ionebytte eller høy gjennomstrømning i kort tid ved bruk av trykkspyling).

Gjennom brukerprofilene kan du også implementere beskyttelsesnivåer for midlertidig bruk, for eksempel store, kortsiktige vannbehov (bassengfylling) eller deaktivering av systemet om vinteren (hagevanning). Med hansgrohe home-appen kan du konfigurere og angi alle innstillinger knyttet til brukerprofilene på enda mer komfortabel måte.

Finnes det en egenkontroll med hensyn til funksjonalitet?
For å sikre stengefunksjonen permanent og forebygge forurensning, roteres kulesperreventilens avstengning 360° syklisk etter 60 dager. Slik kontrolleres både motorens funksjon og endebryteren samtidig.

Vær oppmerksom på tvungen aktivering av kulesperreventilen kort kan avbryte mulige vannuttak. Du kan velge et passende tidspunkt for dette, for eksempel om natten. Slike tvungne operasjoner kan konfigureres og stilles inn ved hjelp av hansgrohe home-appen.

Hvor lang er levetiden til batteriet i Pontos Base (nødstrømforsyning)?
Batterikapasiteten beregnes til å være rundt 24 timer med kontinuerlig drift eller rundt 500 åpninger eller stenginger. Levetiden avhenger imidlertid av batteritypen og dreiemomentet for avstengingen – og av batteriets ladenivå. Dette betyr at det er mulig med ti sykluser selv med relativt tomme batterier. Vær oppmerksom på at batteriet kun er ment for nøddrift, dvs. for å stenge vannet en gang i tilfelle lekkasje og samtidig strømbrudd. Hvis batterikapasiteten er utilstrekkelig, vil du bli informert om et ventende batteribytte via hansgrohe hjemme-appen.

Hva går nødåpningsfunksjonen ut på?
I tilfelle både strømmen og batteriet forsvinner, finnes det en nødåpningsfunksjon. I tillegg til batteriet har produktet også en integrert nødnøkkel. Denne gjør at vannrøret kan åpnes og stenges manuelt. Alle detaljer er beskrevet i bruksanvisningen til Pontos Base.  

Hva er vannets elektriske ledeevne og hvordan måles den?
Ledeevnen sier noe om vannets hardhet og forurensning. I prinsippet er ikke rent vann ledende, noe som betyr at det ikke leder elektrisk strøm. Det er oppløste stoffer i vannet, som klorider, sulfater eller karbonater, som gjør vannet ledende. Ved å måle denne ledeevnen kan man altså trekke konklusjoner om oppløste partikkelmengder i vannet.

Jo flere partikler som er oppløst i vannet, jo høyere er vannets ledeevne. Man kan også si at jo mer forurenset vannet er, desto høyere er ledeevnen. Pontos Base måler vannets elektriske ledningsevne for å gi en indikator på vannets hardhet. Det kan også brukes som et tips om å rengjøre/avkalke dusjene oftere. Informasjon om vannets hardhet kan hentes opp i hansgrohe home-appen under “Statistikker”.

Hvor stor er den maksimale vanngjennomstrømningen for Pontos Base? 
Den maksimale vanngjennomstrømningen i Pontos Base er 120 l/min.

Hvordan kan jeg legge inn en nødkontakt? 
Du kan legge inn en nødkontakt i hansgrohe home-appen. Dette sikkerhetstelefonnummeret brukes til å informere en annen person om en mulig lekkasje.

Hvordan gjør jeg en programvareoppdatering? 
For at du alltid skal være sikker på at Pontos Scout fungerer, anbefaler vi at du oppdaterer enhetens programvare til siste versjon. Slik kan du også dra nytte av de nyeste funksjonene og forbedringene. Så snart en ny programvare er tilgjengelig, vil du få en melding om dette. En trinnvis instruksjon leder deg gjennom oppdateringsprosessen.

Pontos – tilkobling

Kan hansgrohe Pontos kobles til Smarthome-styring som Apple HomeKit og Google Home?
hansgrohe planlegger i nærmeste fremtid å legge til flere tjenester, som hele tiden vil være basert på kommunikasjonsstandarden WLAN. 

Blir meldinger og varselsignaler bare sendt når jeg er tilkoblet mitt eget WLAN?
Nei, du trenger bare en fungerende internettforbindelse for å motta push-varsler på smarttelefonen din. Dette kan gjøres via et mobilnettverk eller en hvilken som helst WLAN-forbindelse. Appen hansgrohe home kan også informere deg (eller andre kontaktpersoner, se “Nødkontakt”) via SMS i en nødssituasjon.

Hva gjør jeg når WLAN-forbindelsen ikke er stabil nok eller det ikke finnes noe WLAN? 
For å løse problemer med WLAN kan du først se etter mulige årsaker i bruksanvisningen for WLAN-ruteren.
 • Hvis en UTP-tilkobling er tilgjengelig, kan en trådløs basestasjon eller en repeater installeres direkte på UTP-tilkoblingen (vanligvis kan du velge mellom disse to driftsmodusene.) Dette vil styrke WLAN-signalet i nærheten av produktet. 
 • Et annet alternativ er bruk av strømkabelprodukter. En strømkabelkontakt blir da installert i nærheten av ruteren og en i nærheten av produktet. Velg et strømkabelprodukt med WLAN-funksjonalitet, ellers vil du også trenge en trådløs basestasjon/repeater. 

Fungerer Pontos-systemet også ved et strømbrudd eller hvis det ikke finnes noen WLAN-tilkobling?
 • Vedr. strømbrudd: Pontos Scout drives med batteri, dvs. uavhengig av strømnettet. I Pontos Base er det integrert et 9V-batteri i tilfelle strømbrudd, dermed vil den fungere fullt ut.
 • Vedr. manglende WLAN: Også da vil Pontos-enhetene arbeide videre. En potensiell lekkasje vil fremdeles bli gjenkjent av Pontos Base og vannet vil bli avstengt. Pontos Scout melder via varseltone og lyssignal. Ved manglende WLAN kan imidlertid enhetene ikke lenger kommunisere med hverandre. Push-varsler til smarttelefonen vil da heller ikke lenger være mulig.
  Så snart forbindelsen er gjenopprettet, vil imidlertid dataene i appen bli oppdatert. Produktene har et bufferminne på minst 30 dager. Hvis Pontos Base ikke har WLAN, kan du se dette i displayet på enheten og i hansgrohe home-appen. I appen kan du også se om en Pontos Scout er tilkoblet. 
Er Pontos Base koblet til Internett hele tiden?
Pontos Base er koblet til Internett og sender innsamlede data til hansgrohe Cloud hvert 60. minutt. Så snart dataene er synkronisert, kan du også se dem i hansgrohe home-appen. For å spare energi, sender Pontos Scout innsamlede data (romtemperatur, fuktighet) til hansgrohe Cloud bare opptil to ganger daglig. Du kan bruke hansgrohe home-appen til å definere om du vil synkronisere data en eller to ganger om dagen, samt når du vil synkronisere. Dette gjør du under “Synkroniseringstidspunkt”.

Hvilke data registreres av hansgrohe Pontos, og hva skjer med dem?
hansgrohe Pontos-produkter samler og lagrer kun data som er nødvendige for å sikre at enhetene dine fungerer som de skal. 

Med hvilken tidsavstand blir dataene registrert?
Pontos Scout måler temperatur og fuktighet hvert 60. minutt, og informasjonen synkroniseres med hansgrohe home-appen opptil to ganger daglig. Forbruksdata som er registrert av Pontos Base (forbruksmengde, vanntemperatur, ledeevne og vanntrykk) synkroniseres med hansgrohe home-appen hvert 60. minutt.

Kan en tredjeperson se dataene mine og styre vanntilførselen?
hansgrohe gjør alt for å garantere en sikker og beskyttet bruk av produktene. På grunn av dette bruker vi de mest oppdaterte sikkerhetstiltakene som finnes for å forhindre feil bruk eller databrudd og beskytte personvernet ditt.

I tillegg utfører eksterne IT-sikkerhetsselskaper regelmessige tester direkte på enhetene. Mulige sikkerhetshull vil dermed bli lukket så raskt som mulig. For å kunne tilby både dette og funksjonelle utvidelser, stiller hansgrohe programvareoppdateringer til disposisjon via hansgrohe home-appen.

Du er garantert vannforsyning til enhver tid. Selv om en tredjepart skulle få tilgang til WLAN-nettverket og enhetene dine, kan du når som helst koble Pontos Base-systemet fra strømnettet og åpne ventilen manuelt ved hjelp av den medfølgende nøkkelen.

Hvorfor blir dataene overført via hansgrohe Cloud og ikke direkte fra Pontos Scout til Pontos Base?
Lagring av data i hansgrohe Cloud innebærer flere fordeler. Det er også en grunnleggende forutsetning for å kunne realisere en rekke enhetsfunksjoner, for eksempel:
 • Styring av enhetene utenfor nettverket (stenging/åpning av vanntilførselen)
 • Bytte av brukerprofil utenfor nettverket
 • Automatisk varsel om alarmtilfeller i appen
 • Varsel til nødkontaktene dine via SMS
 • Oppdatering av statistikker/forbruksdata utenfor nettverket

Har du flere spørsmål?

Da kan du ta kontakt med teamet hos hansgrohe Smart Living. 

Telefon: +49-7836-51-5151

E-post: smartliving@hansgrohe.com
Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG