Brukervilkår e-kort

Siste oppdatering November 2016

For bruk av e-kortfunksjonaliteten av Hansgrohe AS gjelder følgende brukervilkår:

1. E-korttjeneste

Vi tilbyr brukerne av nettsiden www.hansgrohe.no denne e-kortfunksjonaliteten som brukeren kan benytte til å sende e-poster til valgte mottakere på e-postadresser som brukeren har oppført. Brukeren bestemmer selv hva som skal stå i meldingen, med unntak av bildene på e-kortet, som vi tilbyr et utvalg av, og kolofonen. Meldingen sendes ukryptert. Meldingen sendes ikke dersom mottakeren sender en erklæring til oss om at meldingen er uønsket.

2. Vårt ansvar

E-kortfunksjonaliteten er en gratis og frivillig tjeneste vi stiller til rådighet. Den kan når som helst innstilles eller begrenses. Vi kontrollerer ikke om e-postadressen til mottakeren, som brukeren har lagt inn, er riktig, og garanterer ikke at funksjonaliteten er tilgjengelig, og heller ikke at e-posten vil komme frem.

3. Brukerens ansvar

Brukeren bekrefter at mottakeren samtykker i å motta en melding.
Brukeren alene er ansvarlig for innholdet som brukeren eller brukerens representanter eller andre personer med tilgang til brukerens konto setter sammen, velger ut og sender. Brukeren skal ikke bryte gjeldende lover. I særdeleshet skal brukeren ikke spre innhold som er ulovlig, strider mot opphavsretten eller er støtende. Det er ikke tillatt å bruke e-korttjenesten til masseutsendelse av e-kort og andre former for reklame- eller markedsføringsaktiviteter eller kjedebrev.

4. Brukerens ansvar for egne handlinger

Brukeren er ansvarlig overfor Hansgrohe dersom han/hun bryter sine kontraktsrettslige eller lovbestemte plikter.

Brukeren skal holde oss skadesløs fra eventuelle krav fra tredjeparter, som er en følge av at brukeren har krenket rettighetene til tredjeparter gjennom bruken av vår nettside. Dersom brukeren misligholder sine plikter, bryter gjeldende lov eller krenker allment aksepterte normer for vanlig skikk og bruk, forbeholder vi oss retten til å utelukke brukeren fra tjenesten midlertidig eller permanent.

Informasjon om personvern

Når du bruker vår e-kortfunksjonalitet, vil vi registrere og bruke e-postadressene og navnene til sender og mottaker som du oppgir, samt meldingen og IP-adressen din, innenfor lovens rammer og i henhold til bestemmelsene i Informasjon om personvern.

Hansgrohe bruker forskjellige typer informasjonskapsler. Du kan tillate bruken av alle infokapsler, definere dine personlige innstillinger eller orientere deg under opplysninger om databeskyttelse.

Jeg tillater alle infokapsler