Brukervilkår for «Anbefaling av forhandler»

Status 03/2012

For bruk av «Anbefaling av forhandler»-funksjonaliteten til Hansgrohe Norge gjelder følgende brukervilkår:

1. Hva tjenesten omfatter

Brukerne av vår nettside får tilgang til funksjonaliteten "Anbefaling av forhandler". Ved hjelp av funksjonaliteten Shopfinder kan brukeren finne forhandlere og deretter sende adressedata til mottakere som brukeren har valgt, per e-post eller sms. Brukeren legger selv inn mottakere og deres adressedata (e-postadresse eller mobiltelefonnummer). Vi genererer da informasjonsinnholdet (adressedata for forhandler og nødvendige opplysninger om bedriften). Brukeren kan ikke endre eller legge til tekst i sms. Ved e-post kan brukeren legge til tekst i emnefeltet og i meldingen. Meldingen sendes ukryptert. Meldingen sendes ikke dersom mottakeren sender en erklæring til oss om at meldingen er uønsket.

2. Vårt ansvar

Funksjonaliteten «Anbefaling av forhandler» er en gratis og frivillig tjeneste vi stiller til rådighet. Den kan når som helst innstilles eller begrenses. Vi kontrollerer ikke om adressene til mottakerne, som brukeren har lagt inn, er riktige og garanterer ikke at funksjonaliteten er tilgjengelig, og heller ikke om forsendelsen per e-post eller SMS har kommet frem.

3. Brukerens ansvar

Brukeren bekrefter at mottakeren samtykker i å motta en melding.

Bortsett fra forhandlernes adressedata som vi har stilt til rådighet, er brukeren alene ansvarlig for innholdet som brukeren eller brukerens representanter eller andre personer med tilgang til brukerens konto setter sammen, velger ut og sender. I den grad brukeren kan legge til innhold eller lage det, er brukeren forpliktet til å overholde gjeldende lover. I særdeleshet er det forbudt å spre innhold som er ulovlig, strider mot opphavsretten eller er støtende. Det er ikke tillatt å bruke funksjonaliteten «Anbefaling av forhandler» til masseutsendelse av e-kort og andre former for reklame- eller markedsføringsaktiviteter eller kjedebrev. 

4. Brukerens ansvar for egne handlinger

Brukeren er ansvarlig overfor Hansgrohe dersom han/hun bryter sine kontraktsrettslige eller lovbestemte plikter.

Brukeren skal holde oss skadesløs fra eventuelle krav fra tredjeparter, som er en følge av at brukeren har krenket rettighetene til tredjeparter gjennom bruken av vår nettside. Dersom brukeren misligholder sine plikter, bryter gjeldende lov eller krenker allment aksepterte normer for vanlig skikk og bruk, forbeholder vi oss retten til å utelukke brukeren fra tjenesten midlertidig eller permanent.

Informasjon om personvern

Når du bruker vår funksjonalitet «Anbefaling av forhandler», vil vi registrere og bruke e-postadresser, mobilnummer og navn til sender og mottaker som du oppgir, samt meldingen du ev. skriver, innenfor lovens rammer og i henhold til bestemmelsene i Informasjon om personvern.

Hansgrohe bruker forskjellige typer informasjonskapsler. Du kan tillate bruken av alle infokapsler, definere dine personlige innstillinger eller orientere deg under opplysninger om databeskyttelse.

Jeg tillater alle infokapsler